SOSTENIBILITAT

A Lakidain tenim molt present la necessitat i la importància de la preservació del medi ambient.

Per això, adaptem i millorem el nostre sistema de producció amb l'objectiu de minimitzar al màxim el nostre impacte ambiental.

Per aconseguir-ho, tenim com a objectius:

  • Reduir la petjada de carboni i la quantitat de deixalles, optimitzant progressivament el nostre procés de fabricació. També és important per a nosaltres promoure la participació dels nostres empleats en una cultura de gestió responsable de l'energia i dels materials.
  • Així doncs, reciclar el cartró, el paper, els plàstics i les restes de filatures emprats en la producció dels nostres articles, és part de la nostra rutina diària. Ajudem a l'efectivitat del reciclatge, separant i proporcionant facilitats a empreses especialitzades.